Piotr Szkudlarek


Szkudlarek   Jestem prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i           Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,   autorem         publikacji prawniczych. Moje zainteresowania badawcze   związane są ergonomiką procedur prawnych,  w szczególności dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji (w tym udostępniania informacji publicznej). Jestem członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Legislacji. Zostałem odznaczony Medalem  za Długoletnią Służbę. Byłem przez Prezesa Rady Ministrów powołany do składu Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju. Hobby: prawo,   fantastyka naukowa, ekologia.

Linki: 

Poczta elektroniczna: pszkud@interia.pl

Bibliografia

Telefony alarmowe

Planeta Ziemia

Serwisy prawnicze

Pogoda

Więcej odnośników

Esperanto

powrót